skip to Main Content
Menü
Öğrenme Merkezli Sınıf Konseptileri

Öğrenme Merkezli Sınıflarımız, çocuklarımızın motor, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimini sağlarken aynı zamanda tek bir sınıfta farklı faaliyetlerin yürütülebilmesine imkan sağlar. Öğretmen sınıf içerisinde çocukları 7 farklı gruba ayırarak 7 farklı merkezde etkinlik yapabilir. Aynı zamanda toplu etkinlikler için de uygundur. Değişik renk seçeneklerimiz ile kurumunuzda çağdaş bir eğitim sunmanıza olanak sağlar.

Kayın Renkli Sınıfımızın İçeriğinde 7 Farklı Öğrenme Merkezi Bulunur
Evcilik Merkezi
Blok Merkezi
Fen ve Bilim Merkezi
Drama Merkezi
Kitap Okuma Merkezi
Back To Top